RoháčekJeremiáš7,29

Jeremiáš 7:29

Ostrihaj, d­céro Jeruzalema, ozdobu svojej hlavy a od­hoď a po­z­dvih­ni trúch­lo­spev na vy­sokých mies­tach holých, lebo Hos­podin za­vr­hol a opus­til po­kolenie svojej prch­livos­ti.


Verš v kontexte

28 A po­vieš im: Toto je ten národ, ktorý ne­počúva na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani ne­prijíma káz­ne. Prav­da za­hynula, a je vy­ťatá z ich úst. 29 Ostrihaj, d­céro Jeruzalema, ozdobu svojej hlavy a od­hoď a po­z­dvih­ni trúch­lo­spev na vy­sokých mies­tach holých, lebo Hos­podin za­vr­hol a opus­til po­kolenie svojej prch­livos­ti. 30 Pre­tože synovia Júdovi robili to, čo je zlé v mojich očiach, hovorí Hos­podin: na­staväli svojich hnusôb v dome, nad ktorým je menované moje meno, aby ho poškvr­nili.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

29 Ostrihaj, d­céro Jeruzalema, ozdobu svojej hlavy a od­hoď a po­z­dvih­ni trúch­lo­spev na vy­sokých mies­tach holých, lebo Hos­podin za­vr­hol a opus­til po­kolenie svojej prch­livos­ti.

Evanjelický

29 Ostrihaj si vlasy a za­hoď ich, na holiach za­spievaj žalo­spev! Lebo za­vr­hol Hos­podin a za­mietol po­kolenie, na ktoré sa hnevá.

Ekumenický

29 Ostrihaj si vlasy a od­hoď ich, na holiach za­spievaj žalo­spev! Hos­podin za­vr­hol a od­hodil po­kolenie, na ktoré sa hnevá.

Bible21

29 Ostříhej se a za­hoď vlasy, na ho­lých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin za­vr­hl a opustil pokolení, které vzbu­di­lo jeho hněv.“