RoháčekJeremiáš7,26

Jeremiáš 7:26

Ale ma ne­počúvali ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, ale za­tvr­dili svoju šiju, robili horšie ako ich ot­covia.


Verš v kontexte

25 a to tak od toho dňa, ktorého vy­šli vaši ot­covia z Egypt­skej zeme, až do tohoto dňa, a po­sielal som k vám všet­kých svojich služob­níkov prorokov deň ako deň skoro za rána a po­sielajúc z­nova a znova. 26 Ale ma ne­počúvali ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, ale za­tvr­dili svoju šiju, robili horšie ako ich ot­covia. 27 A tak im budeš hovoriť všet­ky tieto slová, ale ťa nebudú počúvať, a keď budeš volať na nich, ne­oz­vú sa ti.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale ma ne­počúvali ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, ale za­tvr­dili svoju šiju, robili horšie ako ich ot­covia.

Evanjelický

26 ale ma ne­pos­lúch­li, ani si ne­na­klonili uši, ba za­tvr­dili si šiju, horšie sa správali ako ich ot­covia.

Ekumenický

26 ale ne­počúvali ma a neboli ochot­ní zbys­triť sluch, za­tvr­dili si šiju a boli horší ako ich ot­covia.

Bible21

26 Oni mě ale ne­po­s­lou­cha­li, vůbec ne­vní­ma­li. Zatvr­di­li své šíje a zkazi­li se hůř než je­jich ot­cové.