RoháčekJeremiáš7,25

Jeremiáš 7:25

a to tak od toho dňa, ktorého vy­šli vaši ot­covia z Egypt­skej zeme, až do tohoto dňa, a po­sielal som k vám všet­kých svojich služob­níkov prorokov deň ako deň skoro za rána a po­sielajúc z­nova a znova.


Verš v kontexte

24 Ale ne­pos­lúch­li ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, lež chodili podľa uradení, podľa zaťatej umienenos­ti svoj­ho zlého srd­ca, a ich kroky boly nazad a nie na­pred, 25 a to tak od toho dňa, ktorého vy­šli vaši ot­covia z Egypt­skej zeme, až do tohoto dňa, a po­sielal som k vám všet­kých svojich služob­níkov prorokov deň ako deň skoro za rána a po­sielajúc z­nova a znova. 26 Ale ma ne­počúvali ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, ale za­tvr­dili svoju šiju, robili horšie ako ich ot­covia.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 a to tak od toho dňa, ktorého vy­šli vaši ot­covia z Egypt­skej zeme, až do tohoto dňa, a po­sielal som k vám všet­kých svojich služob­níkov prorokov deň ako deň skoro za rána a po­sielajúc z­nova a znova.

Evanjelický

25 Odo dňa, keď vy­šli vaši ot­covia z Egyp­ta, až pod­nes, ne­us­tále, deň čo deň po­sielal som k nim všet­kých svojich služob­níkov, prorokov,

Ekumenický

25 Odo dňa, keď vaši ot­covia vy­šli z Egypta, ne­us­tále až pod­nes som k nim po­sielal svojich služob­níkov, prorokov,

Bible21

25 Ode dne, kdy vaši ot­cové vy­š­li z Egyp­ta, až dodneška jsem jim denno­denně znovu a znovu po­sílal všech­ny své služebníky pro­roky.