RoháčekJeremiáš7,15

Jeremiáš 7:15

A od­vrh­nem vás preč od svojej tvári jako som od­vr­hol všet­kých vašich bratov, všet­ko semeno Ef­rai­movo.


Verš v kontexte

14 pre­to učiním domu, nad ktorým je menované moje meno, na ktorý sa vy nadejete, a mies­tu, ktoré som vám dal i vašim ot­com, ako som učinil Šílu. 15 A od­vrh­nem vás preč od svojej tvári jako som od­vr­hol všet­kých vašich bratov, všet­ko semeno Ef­rai­movo. 16 A ty sa ne­mod­li za ten­to ľud ani ne­po­z­dvihuj za nich proseb­ného kriku a mod­lit­by ani nedobíjaj do mňa, lebo ťa ne­vys­lyším.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 A od­vrh­nem vás preč od svojej tvári jako som od­vr­hol všet­kých vašich bratov, všet­ko semeno Ef­rai­movo.

Evanjelický

15 A za­vrh­nem vás spred seba, ako som za­vr­hol všet­kých vašich bratov, celé po­tom­stvo Ef­rajima.

Ekumenický

15 Odoženiem vás spred seba, ako som odo­hnal všet­kých vašich bratov, celé po­tom­stvo Ef­rajima.

Bible21

15 Vás pak od sebe za­pudím, jako jsem za­pu­dil všech­ny vaše bra­t­ry, ce­lé poko­lení Efraim!“