RoháčekJeremiáš7,14

Jeremiáš 7:14

pre­to učiním domu, nad ktorým je menované moje meno, na ktorý sa vy nadejete, a mies­tu, ktoré som vám dal i vašim ot­com, ako som učinil Šílu.


Verš v kontexte

13 A tak teraz pre­tože páchate všet­ky tie skut­ky, hovorí Hos­podin, a p­retože som vám hovoril vstávajúc skoro za rána a hovoriac z­nova a znova, a ne­počuli ste, a keď som vás volal, ne­oz­vali ste sa, 14 pre­to učiním domu, nad ktorým je menované moje meno, na ktorý sa vy nadejete, a mies­tu, ktoré som vám dal i vašim ot­com, ako som učinil Šílu. 15 A od­vrh­nem vás preč od svojej tvári jako som od­vr­hol všet­kých vašich bratov, všet­ko semeno Ef­rai­movo.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 pre­to učiním domu, nad ktorým je menované moje meno, na ktorý sa vy nadejete, a mies­tu, ktoré som vám dal i vašim ot­com, ako som učinil Šílu.

Evanjelický

14 urobím so svojím domom, ktorý ne­sie moje meno a na ktorý sa vy spoliehate, a s mies­tom, ktoré som dal vám i vašim ot­com, ako som urobil so Šílom.

Ekumenický

14 naložím s týmto domom, ktorý sa nazýva mojím menom a na ktorý sa vy spoliehate, s miestom, ktoré som dal vám a vašim ot­com, ako som naložil so Šílom.

Bible21

14 S tím­to do­mem, který se na­zývá mým jménem a na který se spo­léhá­te, s tím­to mís­tem, které jsem dal vám i vašim ot­cům, pro­to udělám to­též, co jsem udělal se Šílem.