RoháčekJeremiáš45

Jeremiáš

Pokarhanie Bárucha: Nehľadať pre seba veľkých vecí.1 Slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš Báruchovi, synovi Neriášov­mu, keď písal tieto slová do knihy z úst Jeremiášových vo štvr­tom roku Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, a vravel: 2 Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, o tebe, Báruchu: 3 Po­vedal si: Oj, beda mne! Lebo Hos­podin pri­dal trápenia duše k mojej boles­ti. Ustávam vo svojom úpení a nenachádzam od­počin­ku. 4 Tak­to mu po­vieš: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, to, čo som vy­budoval, borím, a to, čo som za­sadil, plienim, a tak celú zem; moja je. 5 A ty by si hľadal pre seba veľké veci? Nehľadaj! Lebo hľa, uvediem zlé na každé telo, hovorí Hos­podin, a tebe dám tvoju dušu za korisť na všet­kých mies­tach, kam­koľvek pôj­deš.

RoháčekJeremiáš45