RoháčekJeremiáš4,28

Jeremiáš 4:28

Nad tým bude smútiť zem, a v čier­no s­mút­ku sa ob­lečú nebesia hore, pre­tože budem hovoriť to, čo som mys­lel, a nebudem ľutovať ani sa ne­od­vrátim od toho.


Verš v kontexte

27 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Celá zem bude púšťou, ale kon­ca ne­učiním. 28 Nad tým bude smútiť zem, a v čier­no s­mút­ku sa ob­lečú nebesia hore, pre­tože budem hovoriť to, čo som mys­lel, a nebudem ľutovať ani sa ne­od­vrátim od toho. 29 Pred hlasom jazd­ca a strel­ca z luku bude utekať celé mes­to. Voj­dú do húšťav a vy­j­dú na skaly. Každé mes­to bude opus­tené, a nebude ni­koho, kto by býval v nich.

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

28 Nad tým bude smútiť zem, a v čier­no s­mút­ku sa ob­lečú nebesia hore, pre­tože budem hovoriť to, čo som mys­lel, a nebudem ľutovať ani sa ne­od­vrátim od toho.

Evanjelický

28 Pre toto trúch­liť bude zem a hore sčer­nejú nebesá, lebo som vy­riekol, čo za­mýšľam, neľutujem to, ani ne­od­stúpim od toho.

Ekumenický

28 Pre toto bude žialiť krajina a hore stmav­nú nebesá, lebo som vy­riekol, čo za­mýšľam, neľutujem to a ne­od­stúpim od toho.

Bible21

28 A pro­to bude země truch­li­ti nebe na­hoře se do tmy zahalí; co jsem ře­kl, to­tiž ne­vez­mu zpátky, co jsem roz­ho­dl, to nezměním.“