RoháčekJeremiáš4,27

Jeremiáš 4:27

Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Celá zem bude púšťou, ale kon­ca ne­učiním.


Verš v kontexte

26 Hľadím, a hľa, úrod­né pole je púšťou, a všet­ky jeho mes­tá sú po­borené od tvári Hos­podinovej, od pále jeho hnevu. 27 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Celá zem bude púšťou, ale kon­ca ne­učiním. 28 Nad tým bude smútiť zem, a v čier­no s­mút­ku sa ob­lečú nebesia hore, pre­tože budem hovoriť to, čo som mys­lel, a nebudem ľutovať ani sa ne­od­vrátim od toho.

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Celá zem bude púšťou, ale kon­ca ne­učiním.

Evanjelický

27 Lebo tak­to vraví Hos­podin: Pu­statinou bude celá krajina, ale ú­pl­ne ju ne­zničím.

Ekumenický

27 Veď tak­to hovorí Hos­podin: Celá krajina sa stane pu­statinou, ale ú­pl­ne ju ne­zničím.

Bible21

27 Tak praví Hospodin: „Z ce­lé země zbu­dou sutiny, i když ji zce­la ne­zničím.