RoháčekJeremiáš4,26

Jeremiáš 4:26

Hľadím, a hľa, úrod­né pole je púšťou, a všet­ky jeho mes­tá sú po­borené od tvári Hos­podinovej, od pále jeho hnevu.


Verš v kontexte

25 Hľadím, a hľa, niet človeka, a všet­ci nebes­kí vtáci od­leteli. 26 Hľadím, a hľa, úrod­né pole je púšťou, a všet­ky jeho mes­tá sú po­borené od tvári Hos­podinovej, od pále jeho hnevu. 27 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Celá zem bude púšťou, ale kon­ca ne­učiním.

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

26 Hľadím, a hľa, úrod­né pole je púšťou, a všet­ky jeho mes­tá sú po­borené od tvári Hos­podinovej, od pále jeho hnevu.

Evanjelický

26 Po­zrel som, a hľa, ovoc­ný sad bol púšťou a všet­ky jeho mes­tá sa zrúcali pred Hos­podinom, pred Jeho pálčivým hnevom.

Ekumenický

26 Po­zeral som na ovoc­ný sad, stal sa púšťou a zrútili sa všet­ky jeho mes­tá pred Hos­podinom, pred jeho pálčivým hnevom.

Bible21

26 Vi­děl jsem – a hle, sad se stal pouští, všechna měs­ta padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv!