RoháčekJeremiáš33,4

Jeremiáš 33:4

Lebo tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, o domoch tohoto mes­ta jako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na ob­ranu proti valom a proti meču.


Verš v kontexte

3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a ne­prí­stup­né, ktorých ne­znáš. 4 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, o domoch tohoto mes­ta jako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na ob­ranu proti valom a proti meču. 5 Prij­dú bojovať s Chal­dej­mi, ale iba na to, aby ich na­pl­nili mŕt­volami ľudí, ktorých po­bijem vo svojom hneve a vo svojej prch­livos­ti, pre­to, že som skryl svoju tvár pred tým­to mes­tom pre všet­ku ich nešľachet­nosť.

späť na Jeremiáš, 33

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, o domoch tohoto mes­ta jako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na ob­ranu proti valom a proti meču.

Evanjelický

4 Lebo tak­to riekol Hos­podin, Boh Iz­raela, o domoch toh­to mes­ta a o domoch jud­ských kráľov, ktoré na ob­ranu pred ob­liehajúcim násypom a mečom zrúcali tí,

Ekumenický

4 Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela, o domoch toh­to mes­ta a o domoch jud­ských kráľov, ktoré zrúcali na násypy a proti meču

Bible21

4 Toto praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, o do­mech v tom­to městě a o jud­ských králov­ských palácích, jež byly na obranu před ob­léhací­mi náspy a zbraně­mi zboře­ny