RoháčekJeremiáš33,3

Jeremiáš 33:3

Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a ne­prí­stup­né, ktorých ne­znáš.


Verš v kontexte

2 Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý to učiní, Hos­podin, ktorý to utvorí, aby to pev­ne po­stavil. Hos­podin je jeho meno. 3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a ne­prí­stup­né, ktorých ne­znáš. 4 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, o domoch tohoto mes­ta jako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na ob­ranu proti valom a proti meču.

späť na Jeremiáš, 33

Príbuzné preklady Roháček

3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a ne­prí­stup­né, ktorých ne­znáš.

Evanjelický

3 Vzývaj ma a vy­počujem ťa a oznámim ti veľké a nedosia­hnuteľné veci, o ktorých ne­vieš.

Ekumenický

3 Volaj ku mne a od­poviem ti, oznámim ti veľké a ne­prí­stup­né veci, ktoré ne­poz­náš.

Bible21

3 Vo­lej ke mně a já ti od­po­vím; sdělím ti ve­liká tajem­ství, o kterých ne­víš.