RoháčekJeremiáš33,2

Jeremiáš 33:2

Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý to učiní, Hos­podin, ktorý to utvorí, aby to pev­ne po­stavil. Hos­podin je jeho meno.


Verš v kontexte

1 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jeremiášovi po druhé, kým ešte bol za­tvorený vo dvore väzenia, po­vediac: 2 Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý to učiní, Hos­podin, ktorý to utvorí, aby to pev­ne po­stavil. Hos­podin je jeho meno. 3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a ne­prí­stup­né, ktorých ne­znáš.

späť na Jeremiáš, 33

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý to učiní, Hos­podin, ktorý to utvorí, aby to pev­ne po­stavil. Hos­podin je jeho meno.

Evanjelický

2 Tak­to vraví Hos­podin, ktorý učinil zem, ktorý ju for­muje a upevňuje - Hos­podin je Jeho meno:

Ekumenický

2 Toto hovorí Hos­podin, ktorý tvorí zem, Hos­podin, ktorý ju stvárňuje a upevňuje; jeho meno je Hos­podin.

Bible21

2 „Tak praví Hos­po­din, který uči­nil ze­mi, Hos­po­din, který ji zfor­moval a upevnil – ten, který má jméno Hos­po­din: