RoháčekJeremiáš29,14

Jeremiáš 29:14

A dám sa vám náj­sť, hovorí Hos­podin, a do­vediem naz­pät vašich zajatých a shromaždím vás zo všet­kých národov a zo všet­kých miest, kam som vás za­hnal, hovorí Hos­podin, a na­vrátim vás na mies­to, od­kiaľ som vás od­stehoval.


Verš v kontexte

13 A budete ma hľadať a naj­dete, keď sa po mne budete do­pytovať celým svojím srd­com. 14 A dám sa vám náj­sť, hovorí Hos­podin, a do­vediem naz­pät vašich zajatých a shromaždím vás zo všet­kých národov a zo všet­kých miest, kam som vás za­hnal, hovorí Hos­podin, a na­vrátim vás na mies­to, od­kiaľ som vás od­stehoval. 15 Lebo hovoríte: Hos­podin nám vzbudil prorokov do Babylona.-

späť na Jeremiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

14 A dám sa vám náj­sť, hovorí Hos­podin, a do­vediem naz­pät vašich zajatých a shromaždím vás zo všet­kých národov a zo všet­kých miest, kam som vás za­hnal, hovorí Hos­podin, a na­vrátim vás na mies­to, od­kiaľ som vás od­stehoval.

Evanjelický

14 dám sa vám náj­sť - znie výrok Hos­podinov - zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všet­kých národov, zo všet­kých miest, na ktoré som vás rozoh­nal - znie výrok Hos­podinov - a na­vrátim vás na mies­to, z ktorého som vás dal od­viesť.

Ekumenický

14 Dám sa vám náj­sť, znie výrok Hos­podina — zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všet­kých národov a zo všet­kých miest, kam som vás rozp­týlil — znie výrok Hos­podina — a vrátim vás na mies­to, od­kiaľ som vás od­viedol do zajatia.

Bible21

14 Dám se vám najít, praví Hos­po­din, a přive­du vás zpět ze za­jetí. Shro­máždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás roz­ptý­lil, praví Hos­po­din, a přive­du vás zpět na místo, odkud jsem vás vy­hnal pryč.