RoháčekJeremiáš29,13

Jeremiáš 29:13

A budete ma hľadať a naj­dete, keď sa po mne budete do­pytovať celým svojím srd­com.


Verš v kontexte

12 Budete ma vzývať a poj­dete a budete sa mi mod­liť, a vy­slyším vás. 13 A budete ma hľadať a naj­dete, keď sa po mne budete do­pytovať celým svojím srd­com. 14 A dám sa vám náj­sť, hovorí Hos­podin, a do­vediem naz­pät vašich zajatých a shromaždím vás zo všet­kých národov a zo všet­kých miest, kam som vás za­hnal, hovorí Hos­podin, a na­vrátim vás na mies­to, od­kiaľ som vás od­stehoval.

späť na Jeremiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

13 A budete ma hľadať a naj­dete, keď sa po mne budete do­pytovať celým svojím srd­com.

Evanjelický

13 Budete ma hľadať, a náj­dete ma; keď ma budete hľadať celým srd­com,

Ekumenický

13 Budete ma hľadať a náj­dete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srd­com.

Bible21

13 Bu­dete mě hledat a na­jdete mě, když mě bu­dete hledat ce­lým srd­cem.