RoháčekJeremiáš29,12

Jeremiáš 29:12

Budete ma vzývať a poj­dete a budete sa mi mod­liť, a vy­slyším vás.


Verš v kontexte

11 Lebo ja znám myšlien­ky, ktoré mys­lím o vás, hovorí Hos­podin, myšlien­ky po­koja a nie zlého, aby som vám dal šťast­nú budúcnosť a vaše očakávanie. 12 Budete ma vzývať a poj­dete a budete sa mi mod­liť, a vy­slyším vás. 13 A budete ma hľadať a naj­dete, keď sa po mne budete do­pytovať celým svojím srd­com.

späť na Jeremiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

12 Budete ma vzývať a poj­dete a budete sa mi mod­liť, a vy­slyším vás.

Evanjelický

12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa mod­liť ku mne, vy­počujem vás.

Ekumenický

12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne mod­liť, vy­počujem vás.

Bible21

12 Když bu­dete ke mně vo­lat a při­cházet ke mně s mod­lit­ba­mi, já vás vy­s­lyším.