RoháčekJeremiáš28,4

Jeremiáš 28:4

I Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, i všet­kých pre­stehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, na­vrátim na toto mies­to, hovorí Hos­podin, lebo polámem jar­mo babylon­ského kráľa.


Verš v kontexte

3 Ešte dva roky a navrátim na toto mies­to všet­ky nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré po­bral Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, z tohoto mies­ta a do­pravil ich do Babylona. 4 I Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, i všet­kých pre­stehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, na­vrátim na toto mies­to, hovorí Hos­podin, lebo polámem jar­mo babylon­ského kráľa. 5 Vtedy po­vedal prorok Jeremiáš prorokovi Chananiášovi pred očami kňazov a pred očami všet­kého ľudu, ktorí stáli v dome Hos­podinovom,

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 I Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, i všet­kých pre­stehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, na­vrátim na toto mies­to, hovorí Hos­podin, lebo polámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Evanjelický

4 Aj jud­ského kráľa Jechon­ju, syna Jojákímov­ho, i všet­kých jud­ských od­vlečených, ktorí od­išli do Babylonie, na­vrátim na toto mies­to - znie výrok Hos­podinov - lebo dolámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Ekumenický

4 Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Bible21

4 Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“