RoháčekJeremiáš1,4

Jeremiáš 1:4

A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:


Verš v kontexte

3 a stávalo sa za dní Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, a tak až do kon­ca jedenás­teho roku Cedekiáša, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, až do od­vedenia Jeruzalema v piatom mesiaci do zajatia. 4 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 5 Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vy­šiel zo života, po­svätil som ťa, za proroka národom som ťa dal.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

4 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

4 Slovo Hos­podina mi za­znelo tak­to:

Bible21

4 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: