RoháčekJeremiáš1,16

Jeremiáš 1:16

A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všet­ku ich zlosť, pre­tože ma opus­tili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk.


Verš v kontexte

15 Lebo hľa, za­volám na všet­ky čeľade kráľovs­tiev severa, hovorí Hos­podin, a prij­dú a po­stavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všet­kým jeho múrom do­okola a proti všet­kým mes­tám Jud­ska. 16 A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všet­ku ich zlosť, pre­tože ma opus­tili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk. 17 Pre­to ty pre­páš svoje bed­rá a vstanúc budeš im hovoriť všet­ko, čo ti ja pri­kážem. Nedes sa ich, aby som ťa ne­predesil pred nimi.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všet­ku ich zlosť, pre­tože ma opus­tili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk.

Evanjelický

16 Po­tom vy­hlásim svoje súdy nad nimi za všet­ko ich zlo, lebo ma opus­tili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlast­ných rúk.

Ekumenický

16 Po­tom vy­nesiem svoj roz­sudok nad nimi pre všet­ku ich zlobu, pre­tože ma opus­tili, pálili kadid­lo cudzím bohom a klaňali sa výt­voru svojich rúk.

Bible21

16 Od­soudím je za všech­no je­jich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bo­hům pá­li­li ka­di­dloa dílu svých ru­kou se klaně­li.