RoháčekJeremiáš1,14

Jeremiáš 1:14

A Hos­podin mi riekol: Od severa sa roz­púta zlé na všet­kých obyvateľov zeme.


Verš v kontexte

13 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po druhé po­vediac: Čo vidíš? A po­vedal som: Vidím hr­niec, k­torý vrie, a ktorého pred­ná strana je od severa. 14 A Hos­podin mi riekol: Od severa sa roz­púta zlé na všet­kých obyvateľov zeme. 15 Lebo hľa, za­volám na všet­ky čeľade kráľovs­tiev severa, hovorí Hos­podin, a prij­dú a po­stavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všet­kým jeho múrom do­okola a proti všet­kým mes­tám Jud­ska.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin mi riekol: Od severa sa roz­púta zlé na všet­kých obyvateľov zeme.

Evanjelický

14 Nato mi riekol Hos­podin: Od severu sa roz­púta po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny.

Ekumenický

14 Hos­podin mi po­vedal: Od severu sa valí po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny.

Bible21

14 „Od se­ve­ru se valí neštěstí na všech­ny obyva­te­le země,“ ře­kl mi Hos­po­din.