RoháčekJán9,41

Ján 9:41

Evanjelium podľa Jána

A Ježiš im po­vedal: Keby ste boli slepí, ne­mali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a pre­to váš hriech zo­stáva.


Verš v kontexte

39 A Ježiš po­vedal: Ja som prišiel na súd na ten­to svet, aby tí, ktorí ne­vidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí. 40 A počuli to niek­torí z farize­ov, ktorí boli s ním, a po­vedali mu: Či sme azda aj my slepí? 41 A Ježiš im po­vedal: Keby ste boli slepí, ne­mali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a pre­to váš hriech zo­stáva.

späť na Ján, 9

Príbuzné preklady Roháček

41 A Ježiš im po­vedal: Keby ste boli slepí, ne­mali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a pre­to váš hriech zo­stáva.

Evanjelický

41 Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, ne­mali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zo­stáva.

Ekumenický

41 Ježiš im od­povedal: Keby ste boli slepí, ne­mali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech zo­stáva.

Bible21

41 „Kdybys­te byli slepí, nemě­li bys­te hřích,“ od­po­věděl jim Ježíš. „Vy ale říká­te: ‚Vidíme,‘ a tak váš hřích trvá.“

RoháčekJán9,41