RoháčekJán8,58

Ján 8:58

Evanjelium podľa Jána

Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Ab­rahám, som ja.


Verš v kontexte

57 Vtedy mu po­vedali Židia: Ešte ne­máš ani päťdesiat rokov a Ab­raháma si videl? 58 Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Ab­rahám, som ja. 59 Vtedy zo­dvih­li kamene, aby hodili do neho. Ale Ježiš sa skryl a vy­šiel z chrámu prej­dúc po­medzi nich a tak od­išiel.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

58 Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Ab­rahám, som ja.

Evanjelický

58 Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Ab­rahám, ja som.

Ekumenický

58 Ježiš im od­povedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Ab­rahám, Ja som!

Bible21

58 Ježíš od­po­věděl: „A­men, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“

RoháčekJán8,58