RoháčekJán8,57

Ján 8:57

Evanjelium podľa Jána

Vtedy mu po­vedali Židia: Ešte ne­máš ani päťdesiat rokov a Ab­raháma si videl?


Verš v kontexte

56 Ab­rahám, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. 57 Vtedy mu po­vedali Židia: Ešte ne­máš ani päťdesiat rokov a Ab­raháma si videl? 58 Ježiš im po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Ab­rahám, som ja.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

57 Vtedy mu po­vedali Židia: Ešte ne­máš ani päťdesiat rokov a Ab­raháma si videl?

Evanjelický

57 Po­vedali Mu Židia: Päťdesiat rokov ešte ne­máš, a Ab­raháma že si videl?

Ekumenický

57 Židia mu po­vedali: Ešte ne­máš päťdesiat rokov a videl si Ab­raháma?

Bible21

57 „Ještě ti není pa­desát let, a vi­děl jsi Abrahama?“ řek­li mu na to Ži­dé.

RoháčekJán8,57