RoháčekJán8,53

Ján 8:53

Evanjelium podľa Jána

Či si ty azda väčší ako náš otec Ab­rahám, ktorý p­red­sa zomrel? Aj proroci po­mreli. Kým sa ty robíš?


Verš v kontexte

52 Vtedy mu po­vedali Židia: Teraz sme po­znali, že máš démona. Ab­rahám zo­mrel, i proroci po­mreli, a ty hovoríš, že vraj ak nie­kto za­chová moje slovo, ne­okúsi smr­ti na veky. 53 Či si ty azda väčší ako náš otec Ab­rahám, ktorý p­red­sa zomrel? Aj proroci po­mreli. Kým sa ty robíš? 54 Ježiš od­povedal: Ak ja sám seba chválim, moja chvála je nič. Jes­to môj Otec, ktorý ma chváli, o ktorom vy hovoríte, že je to váš Bôh,

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

53 Či si ty azda väčší ako náš otec Ab­rahám, ktorý p­red­sa zomrel? Aj proroci po­mreli. Kým sa ty robíš?

Evanjelický

53 Či si Ty väčší ako náš otec Ab­rahám, ktorý umrel? I proroci umreli; kým sa robíš?

Ekumenický

53 Si azda väčší ako náš otec Ab­rahám, ktorý zo­mrel? Aj proroci po­mreli. Kým sa robíš?

Bible21

53 Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I pro­ro­ci zemře­li! Koho ze sebe děláš?“

RoháčekJán8,53