RoháčekJán8,46

Ján 8:46

Evanjelium podľa Jána

Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím prav­du, prečo mi ne­veríte?


Verš v kontexte

45 Ale ja, pre­tože hovorím prav­du, ne­veríte mi. 46 Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím prav­du, prečo mi ne­veríte? 47 Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy pre­to ne­počúvate, pre­tože nie ste z Boha.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

46 Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím prav­du, prečo mi ne­veríte?

Evanjelický

46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď prav­du hovorím, prečo mi ne­veríte?

Ekumenický

46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím prav­du, prečo mi ne­veríte?

Bible21

46 Kdo z vás mě usvědčí z hří­chu? A když říkám prav­du, pro­č mi ne­věří­te?

RoháčekJán8,46