RoháčekJán8,40

Ján 8:40

Evanjelium podľa Jána

ale teraz ma hľadáte za­biť, človeka, ktorý som vám hovoril prav­du, ktorú som počul od Boha; toho Ab­rahám ne­urobil.


Verš v kontexte

39 Od­povedali a riek­li mu: Naším ot­com je Ab­rahám. Na to im po­vedal Ježiš: Keby ste boli deťmi Ab­rahámovými, robili by ste skut­ky Ab­rahámove; 40 ale teraz ma hľadáte za­biť, človeka, ktorý som vám hovoril prav­du, ktorú som počul od Boha; toho Ab­rahám ne­urobil. 41 Vy konáte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali mu: My sme sa ne­zrodili zo smils­tva; máme jed­ného ot­ca, Boha.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

40 ale teraz ma hľadáte za­biť, človeka, ktorý som vám hovoril prav­du, ktorú som počul od Boha; toho Ab­rahám ne­urobil.

Evanjelický

40 ale vy ma chcete za­biť - človeka, ktorý som vám po­vedal prav­du, ktorú som počul od Boha; to Ab­rahám ne­urobil.

Ekumenický

40 Teraz však chcete za­biť mňa — človeka, ktorý vám po­vedal prav­du, ktorú počul od Boha. Toto Ab­rahám ne­urobil.

Bible21

40 Vy mě ale chcete za­bít – člověka, který vám po­věděl prav­du, kte­rou slyšel od Bo­ha. To Abraham ne­dělal.

RoháčekJán8,40