RoháčekJán8,22

Ján 8:22

Evanjelium podľa Jána

Vtedy hovorili Židia: Či sa snáď sám za­bije, keď hovorí, že ta, kam ja idem, vy ne­môžete prij­sť?


Verš v kontexte

21 Po­tom im zase po­vedal Ježiš: Ja idem, a budete ma hľadať a zo­mriete vo svojom hriechu. Ta, kam ja idem, vy ne­môžete prij­sť. 22 Vtedy hovorili Židia: Či sa snáď sám za­bije, keď hovorí, že ta, kam ja idem, vy ne­môžete prij­sť? 23 A on im po­vedal: Vy ste zdola; ja som zhora; vy ste z tohoto sveta; ja nie som z tohoto sveta.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy hovorili Židia: Či sa snáď sám za­bije, keď hovorí, že ta, kam ja idem, vy ne­môžete prij­sť?

Evanjelický

22 I po­vedali na to Židia: Vari sa len nezabije sám, keďže hovorí: Kam ja od­chádzam, tam vy ne­môžete prísť?

Ekumenický

22 Vtedy Židia po­vedali: Azda sa len nezabije, keď hovorí: Kam ja od­chádzam, tam vy ne­môžete prísť?

Bible21

22 Ži­dé na to říka­li: „To se snad chce za­bít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete‘?“

RoháčekJán8,22