RoháčekJán8,2

Ján 8:2

Evanjelium podľa Jána

Ale na ús­vite zase prišiel do chrámu, a všetok ľud pri­chádzal k ne­mu; a sadol si a učil ich.


Verš v kontexte

1 A Ježiš od­išiel na Olivový vrch. 2 Ale na ús­vite zase prišiel do chrámu, a všetok ľud pri­chádzal k ne­mu; a sadol si a učil ich. 3 A zákon­níci a farize­ovia do­vied­li k nemu ženu, pri­stihutú v cudzoložs­tve, a po­staviac je do pro­stred­ku

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale na ús­vite zase prišiel do chrámu, a všetok ľud pri­chádzal k ne­mu; a sadol si a učil ich.

Evanjelický

2 Za­včasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Ne­mu; po­sadil sa a vy­učoval ich.

Ekumenický

2 Včas­ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud pri­chádzal k nemu. Sadol si a vy­učoval ich.

Bible21

2 Za úsvi­tu se pak vrá­til do chrá­mu, kam se k ně­mu scházel vše­chen lid. Po­sa­dil se tedy a učil je.

RoháčekJán8,2