RoháčekJán8,15

Ján 8:15

Evanjelium podľa Jána

Vy súdite podľa súdu tela; ja ne­súdim ni­koho.


Verš v kontexte

14 A Ježiš od­povedal a riekol im: I jest­li ja svedčím sám o sebe, je moje svedoc­tvo prav­divé, lebo viem, od­kiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy ne­viete, od­kiaľ pri­chádzam alebo kam idem. 15 Vy súdite podľa súdu tela; ja ne­súdim ni­koho. 16 Ale aj jest­li ja súdim, môj súd je prav­divý, lebo nie som sám, ale som ja a ten, ktorý ma po­slal, Otec.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 Vy súdite podľa súdu tela; ja ne­súdim ni­koho.

Evanjelický

15 Vy súdite podľa tela, ja ne­súdim ni­koho.

Ekumenický

15 Vy súdite podľa tela, ja ne­súdim ni­koho.

Bible21

15 Vy soudí­te těles­ně, já ne­soudím niko­ho.

RoháčekJán8,15