RoháčekJán8,14

Ján 8:14

Evanjelium podľa Jána

A Ježiš od­povedal a riekol im: I jest­li ja svedčím sám o sebe, je moje svedoc­tvo prav­divé, lebo viem, od­kiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy ne­viete, od­kiaľ pri­chádzam alebo kam idem.


Verš v kontexte

13 A farize­ovia mu po­vedali: Ty svedčíš sám o sebe; tvoje svedoc­tvo nie je prav­divé. 14 A Ježiš od­povedal a riekol im: I jest­li ja svedčím sám o sebe, je moje svedoc­tvo prav­divé, lebo viem, od­kiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy ne­viete, od­kiaľ pri­chádzam alebo kam idem. 15 Vy súdite podľa súdu tela; ja ne­súdim ni­koho.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 A Ježiš od­povedal a riekol im: I jest­li ja svedčím sám o sebe, je moje svedoc­tvo prav­divé, lebo viem, od­kiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy ne­viete, od­kiaľ pri­chádzam alebo kam idem.

Evanjelický

14 Od­povedal im Ježiš: Keď aj sám svedčím o sebe, prav­divé je moje svedec­tvo, pre­tože viem, od­kiaľ som prišiel a kam idem; vy však ne­viete, od­kiaľ pri­chádzam, ani kam idem.

Ekumenický

14 Ježiš im od­povedal: Hoci sám svedčím o sebe, moje svedec­tvo je prav­divé, pre­tože viem, od­kiaľ som prišiel a kam idem. Vy však ne­viete, od­kiaľ pri­chádzam, ani kam idem.

Bible21

14 Ježíš jim od­po­věděl: „Ačko­li svědčím sám o sobě, mé svě­de­ctví platí, ne­boť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však ne­ví­te, odkud při­cházím ani kam jdu.

RoháčekJán8,14