RoháčekJán8,13

Ján 8:13

Evanjelium podľa Jána

A farize­ovia mu po­vedali: Ty svedčíš sám o sebe; tvoje svedoc­tvo nie je prav­divé.


Verš v kontexte

12 Po­tom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svet­lo sveta. Ten, kto mňa na­sleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svet­lo života. 13 A farize­ovia mu po­vedali: Ty svedčíš sám o sebe; tvoje svedoc­tvo nie je prav­divé. 14 A Ježiš od­povedal a riekol im: I jest­li ja svedčím sám o sebe, je moje svedoc­tvo prav­divé, lebo viem, od­kiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy ne­viete, od­kiaľ pri­chádzam alebo kam idem.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A farize­ovia mu po­vedali: Ty svedčíš sám o sebe; tvoje svedoc­tvo nie je prav­divé.

Evanjelický

13 I po­vedali Mu farizeji: Sám svedčíš o sebe; Tvoje svedec­tvo nie je prav­divé.

Ekumenický

13 Farizeji mu však po­vedali: Ty sám svedčíš o sebe; tvoje svedec­tvo nie je prav­divé.

Bible21

13 Fa­ri­ze­ové mu namít­li: „Svědčíš sám o sobě, tvé svě­de­ctví neplatí.“

RoháčekJán8,13