RoháčekJán8,12

Ján 8:12

Evanjelium podľa Jána

Po­tom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svet­lo sveta. Ten, kto mňa na­sleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svet­lo života.


Verš v kontexte

11 A ona riek­la: Ni­ktorý, Pane. A Ježiš jej po­vedal: Ani ja ťa ne­od­sudzujem; iď a neh­reš viacej. 12 Po­tom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svet­lo sveta. Ten, kto mňa na­sleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svet­lo života. 13 A farize­ovia mu po­vedali: Ty svedčíš sám o sebe; tvoje svedoc­tvo nie je prav­divé.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svet­lo sveta. Ten, kto mňa na­sleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svet­lo života.

Evanjelický

12 Po­tom zase pre­hovoril k nim Ježiš: Ja som svet­lo sveta. Kto mňa na­sleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svet­lo života.

Ekumenický

12 Po­tom k nim Ježiš znova pre­hovoril: Ja som svet­lo sveta. Kto mňa na­sleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svet­lo života.

Bible21

12 Ježíš k nim pak znovu pro­mlu­vil: „Já jsem svět­lo svě­ta. Kdo mě násle­duje, ne­bu­de už cho­dit v temno­tě, ale bude mít svět­lo života.“

RoháčekJán8,12