RoháčekJán8,1

Ján 8:1

Evanjelium podľa Jána

A Ježiš od­išiel na Olivový vrch.


Verš v kontexte

1 A Ježiš od­išiel na Olivový vrch. 2 Ale na ús­vite zase prišiel do chrámu, a všetok ľud pri­chádzal k ne­mu; a sadol si a učil ich. 3 A zákon­níci a farize­ovia do­vied­li k nemu ženu, pri­stihutú v cudzoložs­tve, a po­staviac je do pro­stred­ku

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 A Ježiš od­išiel na Olivový vrch.

Evanjelický

1 Ježiš od­išiel na Olivový vrch.

Ekumenický

1 Ježiš od­išiel na Olivový vrch.

Bible21

1 ale Ježíš ode­šel na Olivetskou ho­ru.

RoháčekJán8,1