RoháčekJán7,9

Ján 7:9

Evanjelium podľa Jána

A keď im to po­vedal, zo­stal v Galilei.


Verš v kontexte

8 Vy len iďte hore na sviatok, ja (ešte) nej­dem hore na ten­to sviatok, lebo môj čas sa ešte ne­na­pl­nil. 9 A keď im to po­vedal, zo­stal v Galilei. 10 Ale jako od­išli jeho bratia hore na sviatok, vtedy od­išiel aj on hore, nie zjav­ne, ale jako taj­ne.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď im to po­vedal, zo­stal v Galilei.

Evanjelický

9 Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei.

Ekumenický

9 Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei.

Bible21

9 To jim ře­kl a zůstal v Ga­li­le­ji.

RoháčekJán7,9