RoháčekJán7,6

Ján 7:6

Evanjelium podľa Jána

Vtedy im po­vedal Ježiš: Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas je vždyc­ky hotový.


Verš v kontexte

5 Lebo ani jeho bratia ne­verili v neho. 6 Vtedy im po­vedal Ježiš: Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas je vždyc­ky hotový. 7 Vás ne­môže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skut­ky sú zlé.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy im po­vedal Ježiš: Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas je vždyc­ky hotový.

Evanjelický

6 Po­vedal im teda Ježiš: Môj čas ešte ne­prišiel, ale váš čas je vždy tu.

Ekumenický

6 Ježiš im po­vedal: Môj čas ešte ne­na­stal, ale pre vás je stále vhod­ný čas.

Bible21

6 Ježíš jim od­po­věděl: „Pro vás je vž­dycky vhodný čas, ale můj čas ještě ne­přišel.

RoháčekJán7,6