RoháčekJán7,5

Ján 7:5

Evanjelium podľa Jána

Lebo ani jeho bratia ne­verili v neho.


Verš v kontexte

4 Lebo veď ni­kto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verej­nos­ti. Ak tedy činíš také veci, zjav sa svetu. 5 Lebo ani jeho bratia ne­verili v neho. 6 Vtedy im po­vedal Ježiš: Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas je vždyc­ky hotový.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo ani jeho bratia ne­verili v neho.

Evanjelický

5 Lebo ani len Jeho bratia ne­verili v Neho.

Ekumenický

5 Totiž ani jeho bratia ne­verili v neho.

Bible21

5 Ani jeho bratři v něj to­tiž ne­věři­li.

RoháčekJán7,5