RoháčekJán7,41

Ján 7:41

Evanjelium podľa Jána

Iní hovorili: Toto je Kris­tus. A zase iní hovorili: Čo, azda z Galilee prij­de Kris­tus?!


Verš v kontexte

40 Vtedy mnohí zo zá­stupu počujúc to slovo hovorili: Toto je vprav­de ten prorok. 41 Iní hovorili: Toto je Kris­tus. A zase iní hovorili: Čo, azda z Galilee prij­de Kris­tus?! 42 Či nehovorí Pís­mo, že zo semena Dávidov­ho a z Bet­lehema, z mes­tečka, kde bol Dávid, prij­de Kris­tus?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

41 Iní hovorili: Toto je Kris­tus. A zase iní hovorili: Čo, azda z Galilee prij­de Kris­tus?!

Evanjelický

41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kris­tus?

Ekumenický

41 Iní tvr­dili: Je to Mesiáš! Ďalší však na­mietali: Vari Mesiáš príde z Galiley?

Bible21

41 Něk­teří říka­li: „Je to Mesiáš!“ A další: „Při­jde snad Mesiáš z Ga­li­le­je?

RoháčekJán7,41