RoháčekJán7,18

Ján 7:18

Evanjelium podľa Jána

Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý, a ne­právos­ti v ňom niet.


Verš v kontexte

17 Ak nie­kto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba. 18 Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý, a ne­právos­ti v ňom niet. 19 Či vám Mojžiš nedal zákona? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákona. Prečo ma hľadáte za­biť?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý, a ne­právos­ti v ňom niet.

Evanjelický

18 Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlast­nú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho po­slal, ten je prav­divý a nieto v ňom ne­právos­ti.

Ekumenický

18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý a niet v ňom ne­právos­ti.

Bible21

18 Kdo mluví sám od se­be, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu To­ho, který ho po­slal, ten je prav­do­mluvný a není na něm nic špatného.

RoháčekJán7,18