RoháčekJán6,63

Ján 6:63

Evanjelium podľa Jána

Duch je, ktorý oživuje; telo nič ne­osoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.


Verš v kontexte

62 A čo, keby ste videli Syna človeka vy­stupovať hore, kde bol prv? 63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič ne­osoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. 64 Ale sú nie­ktorí z vás, ktorí ne­veria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiat­ku, ktorí sú to tí, ktorí ne­veria, a kto je ten, ktorý ho zradí.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič ne­osoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Evanjelický

63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič ne­osoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.

Ekumenický

63 Duch oživuje, telo nič ne­osoží! Slová, ktoré som vám po­vedal, sú Duch a život.

Bible21

63 Duch je ten, kdo dává život; tělo ne­dokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.

RoháčekJán6,63