RoháčekJán6,62

Ján 6:62

Evanjelium podľa Jána

A čo, keby ste videli Syna človeka vy­stupovať hore, kde bol prv?


Verš v kontexte

61 Ale Ježiš vediac sám v sebe, že jeho učeníci re­pcú pre­to, po­vedal im: To vás po­horšuje? 62 A čo, keby ste videli Syna človeka vy­stupovať hore, kde bol prv? 63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič ne­osoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

62 A čo, keby ste videli Syna človeka vy­stupovať hore, kde bol prv?

Evanjelický

62 A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vy­stupuje tam, kde bol pred­tým?

Ekumenický

62 A čo až uvidíte Syna človeka vy­stupovať ta, kde bol pred­tým?

Bible21

62 A co kdybys­te vi­dě­li Syna člověka vy­stu­po­vat tam, kde byl dříve?

RoháčekJán6,62