RoháčekJán6,59

Ján 6:59

Evanjelium podľa Jána

To po­vedal v synagóge učiac v Kafar­nau­me.


Verš v kontexte

58 To je ten chlieb, ktorý sos­túpil z neba, nie ako čo vaši ot­covia jed­li man­nu a po­mreli. Ten, kto jie ten­to chlieb, bude žiť na veky. 59 To po­vedal v synagóge učiac v Kafar­nau­me. 60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvr­dá reč; kto ju môže počúvať?!

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

59 To po­vedal v synagóge učiac v Kafar­nau­me.

Evanjelický

59 Toto po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafar­nau­me.

Ekumenický

59 To po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafarnaume.

Bible21

59 Toto vše ře­kl, když učil v syna­go­ze v Kafarnaum.

RoháčekJán6,59