RoháčekJán6,50

Ján 6:50

Evanjelium podľa Jána

ale toto je chlieb, ktorý so­stupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezom­rel.


Verš v kontexte

49 Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a po­mreli; 50 ale toto je chlieb, ktorý so­stupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezom­rel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý sos­túpil z neba. Keby nie­kto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

50 ale toto je chlieb, ktorý so­stupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezom­rel.

Evanjelický

50 To je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, ne­um­rel.

Ekumenický

50 Toto je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby nezom­rel nik, kto bude z neho jesť.

Bible21

50 Toto je ten chléb se­stu­pující z ne­be, aby ten, kdo z něj jí, ne­zemřel.

RoháčekJán6,50