RoháčekJán6,48

Ján 6:48

Evanjelium podľa Jána

Ja som chlieb života.


Verš v kontexte

47 Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a po­mreli;

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

48 Ja som chlieb života.

Evanjelický

48 Ja som chlieb života.

Ekumenický

48 Ja som chlieb života.

Bible21

48 Já jsem chléb živo­ta.

RoháčekJán6,48