RoháčekJán5,39

Ján 5:39

Evanjelium podľa Jána

Veď zpytuj(e)te pís­ma, lebo vy sa dom­nievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne.


Verš v kontexte

38 A ne­máte jeho slova zo­stávajúceho v sebe, lebo tomu, ktorého on po­slal, vy ne­veríte. 39 Veď zpytuj(e)te pís­ma, lebo vy sa dom­nievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne. 40 Ale nech­cete prij­sť ku mne, aby ste mali život.

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

39 Veď zpytuj(e)te pís­ma, lebo vy sa dom­nievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne.

Evanjelický

39 Skúmate Pís­ma, lebo si mys­líte, že večný život máte v nich, a tie vy­dávajú svedec­tvo o mne.

Ekumenický

39 Lenže vy nech­cete prísť ku mne, aby ste mali život.

Bible21

39 Zkou­má­te Písma, ne­boť se do­mnívá­te, že v nich má­te věčný život, a ta svědčí o mně.

RoháčekJán5,39