RoháčekJán5,26

Ján 5:26

Evanjelium podľa Jána

Lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe.


Verš v kontexte

25 Ameň, ameň vám hovorím, že prij­de hodina a je teraz, keď mŕt­vi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť. 26 Lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. 27 A dal mu p­rávo a moc konať i súd, pre­tože je Synom človeka.

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe.

Evanjelický

26 Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe;

Ekumenický

26 A dal mu aj moc súdiť, pre­tože je Synom človeka.

Bible21

26 Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě,

RoháčekJán5,26