RoháčekJán5,22

Ján 5:22

Evanjelium podľa Jána

Lebo Otec ne­súdi ni­koho, ale všetok súd oddal Synovi,


Verš v kontexte

21 Lebo jako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje. 22 Lebo Otec ne­súdi ni­koho, ale všetok súd oddal Synovi, 23 aby všet­ci ctili Syna, jako ctia Ot­ca. Kto nec­tí Syna, nec­tí Ot­ca, ktorý ho po­slal.

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo Otec ne­súdi ni­koho, ale všetok súd oddal Synovi,

Evanjelický

22 A Otec ani ne­súdi ni­koho, ale celý súd odo­vzdal Synovi,

Ekumenický

22 aby si všet­ci ctili Syna, ako si ctia Ot­ca. Kto si nec­tí Syna, nec­tí si ani Ot­ca, ktorý ho po­slal.

Bible21

22 Otec niko­ho ne­soudí, ale svěřil veškerý soud Synu,

RoháčekJán5,22