RoháčekJán5,21

Ján 5:21

Evanjelium podľa Jána

Lebo jako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje.


Verš v kontexte

20 Lebo Otec má rád Syna a ukazuje mu všet­ko, čo sám činí. A ukáže mu ešte i väčšie skut­ky než tieto, aby ste sa vy divili. 21 Lebo jako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje. 22 Lebo Otec ne­súdi ni­koho, ale všetok súd oddal Synovi,

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo jako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje.

Evanjelický

21 Lebo ako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.

Ekumenický

21 Lebo Otec ni­koho ani ne­súdi, lež celý súd odo­vzdal Synovi,

Bible21

21 Ne­boť jako Otec křísí mrt­vé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce.

RoháčekJán5,21