RoháčekJán5,20

Ján 5:20

Evanjelium podľa Jána

Lebo Otec má rád Syna a ukazuje mu všet­ko, čo sám činí. A ukáže mu ešte i väčšie skut­ky než tieto, aby ste sa vy divili.


Verš v kontexte

19 A tak od­povedal Ježiš a riekol im: Ameň, ameň vám hovorím, že Syn ne­môže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svoj­ho Ot­ca, lebo čokoľvek on činí, to podob­ne činí aj Syn. 20 Lebo Otec má rád Syna a ukazuje mu všet­ko, čo sám činí. A ukáže mu ešte i väčšie skut­ky než tieto, aby ste sa vy divili. 21 Lebo jako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje.

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo Otec má rád Syna a ukazuje mu všet­ko, čo sám činí. A ukáže mu ešte i väčšie skut­ky než tieto, aby ste sa vy divili.

Evanjelický

20 Otec totiž miluje Syna a ukazuje Mu všet­ko, čo sám činí; ešte aj väčšie skut­ky Mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili.

Ekumenický

20 Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕt­vych, tak aj Syn oživuje, koho chce.

Bible21

20 Otec mi­lu­je Syna a ukazuje mu všech­no, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abys­te jen žas­li.

RoháčekJán5,20