RoháčekJán4,8

Ján 4:8

Evanjelium podľa Jána

Lebo jeho učeníci boli od­išli do mes­ta, aby na­kúpili po­travy.


Verš v kontexte

7 V­tedy prišla žena zo Samárie na­brať vody. A Ježiš jej po­vedal: Daj sa mi na­piť! 8 Lebo jeho učeníci boli od­išli do mes­ta, aby na­kúpili po­travy. 9 Vtedy mu po­vedala žena, tá Samaritán­ka: Jako je to, že ty súc Žid žiadaš odo mňa piť, od ženy Samaritán­ky? (Lebo Židia ne­ob­cujú so Samaritán­mi).

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo jeho učeníci boli od­išli do mes­ta, aby na­kúpili po­travy.

Evanjelický

8 Učeníci od­išli totiž do mes­ta na­kúpiť po­travu.

Ekumenický

8 Jeho učeníci totiž od­išli do mes­ta na­kúpiť po­travu.

Bible21

8 (Je­ho učedníci to­tiž ode­š­li do měs­ta na­kou­pit jídlo.)

RoháčekJán4,8