RoháčekJán4,7

Ján 4:7

Evanjelium podľa Jána

V­tedy prišla žena zo Samárie na­brať vody. A Ježiš jej po­vedal: Daj sa mi na­piť!


Verš v kontexte

6 A bola tam studňa Jakobova. Ježiš tedy, unavený z ces­ty, sadol si tak­to na studňu, a bolo asi šesť hodín. 7 V­tedy prišla žena zo Samárie na­brať vody. A Ježiš jej po­vedal: Daj sa mi na­piť! 8 Lebo jeho učeníci boli od­išli do mes­ta, aby na­kúpili po­travy.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 V­tedy prišla žena zo Samárie na­brať vody. A Ježiš jej po­vedal: Daj sa mi na­piť!

Evanjelický

7 Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I po­vedal jej Ježiš: Daj sa mi na­piť!

Ekumenický

7 Tu prišla is­tá samaritán­ska žena na­brať si vody. Ježiš jej po­vedal: Daj sa mi na­piť!

Bible21

7 Když jed­na že­na ze Sa­maří přiš­la načerpat vo­du, Ježíš ji požádal: „­Dej mi napít.“

RoháčekJán4,7