RoháčekJán4,6

Ján 4:6

Evanjelium podľa Jána

A bola tam studňa Jakobova. Ježiš tedy, unavený z ces­ty, sadol si tak­to na studňu, a bolo asi šesť hodín.


Verš v kontexte

5 A tak prišiel do mes­ta Samárie, zvaného Sichar, blíz­ko po­zem­ku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi, svoj­mu synovi. 6 A bola tam studňa Jakobova. Ježiš tedy, unavený z ces­ty, sadol si tak­to na studňu, a bolo asi šesť hodín. 7 V­tedy prišla žena zo Samárie na­brať vody. A Ježiš jej po­vedal: Daj sa mi na­piť!

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 A bola tam studňa Jakobova. Ježiš tedy, unavený z ces­ty, sadol si tak­to na studňu, a bolo asi šesť hodín.

Evanjelický

6 Tam bola Jákobova studňa. Ježiš, ustatý ces­tou, sadol si pri stud­ni; a bolo asi polud­nie.

Ekumenický

6 Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty, a tak si sadol k studni. Bolo asi šesť hodín.

Bible21

6 Do­sud tam byla Jáko­bova stud­na a Ježíš, una­ven cestou, se u ní po­sa­dil. Bylo oko­lo po­ledne.

RoháčekJán4,6